1032blog
Dela gärna med dina vänner

Vi börjar våra morgnar med bilbelläsning och bön. På måndagar har vi en gemensam planering för hela teamet. Planering är vårt allt, utan det går det inte. Vi planerar hela veckan: vi hjälper varandra, planerar arbetet i Vännernas Hus, söndagsskolan, arbetet i Kiev och ser ifall det har kommit in några nödrop om akuta behov.

Just nu finns det en ensam mamma med tre barn som har akut behov av ved. Det är mycket kallt i deras hem. Tack vare er som givit till insamlingen ”Varm vinter” finns det pengar kvar till att köpa ved. Men det finns ett men. Det finns inget pris på veden än. Förra årets pris gäller inte längre, och nya priset är inte bestämt än. Vi försöker lösa detta.

En fruktbärande arbetsvecka till er alla. Tanja

Dela gärna med dina vänner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *