Ett stort tack för reflex märken till barnen!

Barnen fick en gåva från Natalija Eloranta och Olga Antsut, Finland. Nu är det säkrare för barnen att gå vägarna. Tack för din omsorg om barnen.

Här kommer glädjefulla leenden till Er!
Tanja

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *