SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Barn i Ukraina behöver dig

”Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta.”

Bibeln, Johannesevangeliet (9:4)

Vi har fått tillbaka den andra delen av Vännernas Hus. Familjehemmet som drivs av kommunen har flyttat till ett eget hus. Vi kommer att behöva köpa mycket mer ved och utrusta Vännernas Hus inför vintern.