1995

Vi börjar arbeta med gatubarn. Vi söker upp barnen på de platser där de befinner sig såsom källare, parker och avloppstunnlar. Officiellt finns det inga gatubarn i Ukraina och på grund av detta hamnar vi ofta i svårigheter med myndigheterna och polisen. Ibland får även vi sitta i häkte tillsammans med barnen.

2003

Bobrovitsa kommun låter oss hyra ett gammalt dagis, gratis, i 49 år. Under mycket enkla förhållanden startar ”Vännernas Hus” sin verksamhet. Vi flyttar in i huset i Piski med 10 barn och två terapeuthundar. Rummen är ödsliga och kalla. I början går all tid åt för att få vattnet och värmen att fungera. Alla barn har ändå sin egen säng, mat finns och vi har varandra. En av flickorna presenterar stolt för finska ambassadören vår inomhustoalett. ”Titta här, när ni trycker på den här knappen, så kommer det vatten i toastolen!” Finska ambassadören hade säkerligen även andra tankar i huvudet än vattnet som rinner i toastolen, hon tänkte på allt arbete vi hade framför oss.

2005

Vi är nu 25 barn i Vännernas Hus. Finska ambassaden sponsrar seminarieserien ”Det är bättre ute på gatan än hemma”, som Haver och Barnens Ambassad organiserar och verkställer i Bobrovitsa kommun. Dessa seminarier har en stor betydelse för myndigheternas inställning till Vännernas Hus.

2006

Ny lag i landet – Vännernas Hus får en offentlig position som rehabiliteringscenter. Organisationen ”Barnens Hopp” bidrar till renovering av byggnaden.

2007

En lagförändring möjliggör att Vännernas Hus nu får status som ett barnhem.

Cirkeln sluts. Sveta, uppvuxen på gatan, gifter sig och börjar arbeta hos oss. Sveta kom som föräldralös 15-åring till Vännernas Hus när hon blivit gravid. Vi har fått följa Sveta genom åren, även innan hon kom till oss och hon har varit som en dotter för oss. Även Katja, en annan ung mamma som kom samtidigt som Sveta, gifter sig och börjar jobba hos oss.

2010

Totalt 39 barn har via Vännernas Hus fått ett nytt hem. En del har fått fosterföräldrar, andra har blivit adopterade. Fem barn har bildat egna familjer.

En träningslägenhet inreds där de äldre barnen flyttar in. Detta för att förbereda dem för livet efter Vännernas Hus, då de ska stå på egna ben.

2011

Oktober – Barn- och rehabiliteringsverksamheten övergår till ett familjehem som får statligt stöd.

December – Haver Childrens Embassay får en medalj av International Human Rights Defence Committee, för sitt arbete med barnens rättigheter i samhället.

2012

Vännernas Hus har nu tre funktioner. Det är ett Dag-barnhem dit barn från byn kommer under dagtid. Det är basen för det förebyggande arbetet som pågår i hemmen i de familjer som lever i misär samt basen för fadderbarnsverksamheten i byarna.

2013/2014

Folkets revolution mot den egna regeringen i november 2013 blir starten på en händelseutveckling som ingen kunde ana vidden av. Arbetet fortsätter som tidigare, men landet befinner sig i kris och teamet på plats arbetar mycket med att försöka hjälpa människor med det allra mest basala. I maj månad 2014 tar Vännernas Hus emot den första familjen som evakuerats på grund av oroligheterna i östra Ukraina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *