BARNENS AMBASSAD, SVERIGE

Föreningen Barnens Ambassad startade 1995 med syftet att stödja verksamheten i Ukraina. Vi anordnar insamlingar och berättar om verksamheten i skolor, kyrkor och andra sammanhang. Vi jobbar med att få fler understödjare och informera redan befintliga understödjare om verksamheten i Vännernas Hus, genom nyhetsbrev och personliga kontakter. Föreningen drivs helt på ideell basis.

 

Jennifer och Carlos Ravstam

Jennifer och Carlos Ravstam har känt till Mirjam och Boas Adolphi och deras arbete i Ukraina sedan 2002.

 “Det hela började med en hjälpsändningsresa till Ukraina, där vi träffade Mirjam och Boas som berättade om deras arbete med utsatta barn och ungdomar. Sedan den dagen har barnen funnits i våra hjärtan och viljan att göra något för dem föddes. ”

År 2009 bestämde vi oss för att mer aktivt hjälpa till med detta arbete genom att gå in i föreningsarbetet med Barnens Ambassad, här hemma i Sverige.

Det är med stor glädje vi jobbar ideellt med detta viktiga arbete. Vår målsättning är att alla som på något sätt är med och stödjer ska känna sig delaktiga och nära verksamheten.”

 

Föreningens styrelse består av

Ordförande: Jennifer Ravstam

Sekreterare: Carlos Ravstam

Kassör: Daniel Lööw

Ledamot: Boas Adolphi

Ledamot: Mirjam Adolphi