Glad påsk

Från allas våra hjärtan hälsar vi våra vänner, som idag firar påsk – Jesu uppståndelse.

… han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Romarbrevet 4:25

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *