Vi är tacksamma för hjälpen till julen

Jag vill uttrycka vår tacksamhet från hela familjen för hjälpen. Vi hade ett stort behov av matvarorna just nu. Tack för att ni gav en fest till vårt hem. Må Gud välsigna er.
/ Mamma Ksenja

Foto: Katerina Voloshin

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *