Vännernas Hus är en plats där man få förståelse, bli hörd och få stöd

Förra veckan kom vår vän Stuart från England. Barnen var glada över att träffa honom. Han hjälpte till med läxorna i engelska.

Vid vår sagostund läste vi sagor på ett annorlunda sätt. Vi läste sagan “Fru Fjäril “. Barnen hade redan läst den i skolan. Jag läste och barnen läste.

Barnen får också lära sig hushållsarbete. Flickorna lärde sig att konservera kål till vintern.

Varje dag i Vännernas Hus är annorlunda och nya och intressanta saker sker. Kan också vara att ett barn kommer bara för att prata. De vill lätta sitt hjärta, eller dela med sig av sin glädje. De går hem med ett lätt hjärta för de har blivit hörda, förstådda och stöttade.

/ Nadija Miahijlivna, pedagog

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *