Kort om det viktigaste ? ?

Idag har den första skolringningen hörts i Ukrainska skolor.
Ett nytt skolår har börjat.

Vi önskar barnen framgång i skolan och bra humör för hela året.

Katerina, koordinator för hjälpprogram

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *