Det är inte bara covid …

Normalt får nyfödda barn vaccination mot tubekulos på det fjärde dygnet efter födseln.

Just nu finns inte vaccin varken i statliga eller privata kliniker i Kiev.

Vår Sveta fick en dotter. Hon har inte kunnat få vaccinering.

Vi önskar tålamod till mammorna och hälsa till de nyfödda under väntetiden.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *