Vårinsamling – “Så idag, skörda imorgon”

Vårinsamling. Varje frö sått idag blir mat imorgon.

Välkommen till vår Vårinsamling

I år bjuder vi in dig att delta i vår betydelsefulla kampanj. Våren symboliserar hopp och förnyelse, speciellt i Ukraina där det nationella arvet djupt rotar sig i jordbruket. När fälten och trädgårdarna åter börjar grönska, står vi inför en möjlighet att hjälpa lokala familjer finna styrka i sin tradition av markarbete. Deras behov är akuta – frön, plantor och kycklingar – för att säkra mat för morgondagen.

Utan möjlighet att så eller köpa frön står många familjer inför en osäker framtid. Med ditt stöd kan vi erbjuda fröpaket som inte bara är en livsnödvändig resurs utan en investering i en hållbar framtid för krigshärjade familjer, evakuerade och modiga mödrar med barn.

Fas 1: Frön
Starta med oss genom att bidra till inköp av frön. Endast 100 kr. per familj krävs för att ge dem en början.
Deadline: Slutet av mars

Fas 2: Plantor
Ditt bidrag hjälper till med köpet av plantor, essentiellt för en god skörd. 100 kr. per familj.
Deadline: 13 april

Fas 3: Kycklingar och fjärfä
För en kostnad av 980 kr. per familj, kan vi säkra kycklingar, en viktig del av självförsörjningen.
Deadline: 10 maj På grund av det kalla vädret har vi inte kunnat hålla tidtabellen. Därför flyttas deadline från den 10 maj till den 20 maj.

Delta i insamlingen, steg för steg, med bidrag som är hanterbara för dig. Inget bidrag är för litet – all hjälp behövs och uppskattas.

Varje gåva, stort som litet, bidrar till att skapa en hållbar framtid för ukrainska familjer. Tillsammans tar vi steg mot förnyelse och hopp.

Tack för att du väljer att gå denna resa med oss. Ditt stöd i form av frön, plantor, eller kycklingar, tar oss närmare målet om en bättre framtid.

Vårhälsningar,
Mirjam Grundare, Internationell koordinator

P.S. Tiden är nu. Planteringssäsongen i Ukraina börjar tidigare än här i Norden. Ditt bidrag idag kan göra en stor skillnad imorgon

Barnens Ambassad

Plusgiro: 415398-7

Bankgiro: 483-9478

Swisha till : 123-113 7876

Barnens Ambassad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *