Vi behöver din hjälp

Huvudentrén till Vännernas Hus behöver repareras.

Taket läcker och väggarna bågnar.  I dagsläget  går den inte att använda.

Vi måste hinna göra detta innan kylan kommer.

Vi beräknar att det går på ca 35000 Kr 

Vill du hjälpa oss att få det gjort innan vintern

Vår driftsbudget klarar inte detta. 

Varje bidrag stort eller litet är värdefullt!

Barnens Ambassad

Plusgiro: 415398-7

Bankgiro: 483-9478

Swisha till: 123-113 7876

Märk din gåva ”Reparation av huvudentrén”

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *