Barnens Ambassad för barn i Ukraina header image

Hjälp till utsatta barn

Barnens Ambassad  hjälper  utsatta barn.  Vår målsättning är att barnen ska få stanna i sina hem, och inte behöver hamna på ett barnhem på grund av fattigdom.

I Ukraina är det 117.000 barn som är placerade på Internat (statliga barnhem). Av dem är det bara 13.000 som är föräldralösa barn eller där föräldrarna har förlorat föräldrarätten. Barnen har blivit placerade på Internat på grund av att familjer inte klarar av, eller av ekonomiska skäl inte kan ha sina barn hemma. Det har också varit en gammal Sovjet-praxis att omhänderta barnen istället för att hjälpa familjerna, så att barnen kan stanna kvar hemma. Nu har lagarna i Ukraina förändrats och man ser i första hand att barnen ska få stanna hemma eller om det inte är möjligt, få bo i en hemmamiljö (adoptivfamilj, fosterfamilj, familjehem.) Ändå är det alldeles för många barn på   institutioner (barnhem, internat, skolhem) för att föräldrarna inte har pengar till mat, kläder och det mest nödvändiga.