SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Vi tränar och gläds

Det var cool. Tiden gick snabbt, fysisk aktivitet, det var nyttigt.
Vi tränade och upprepade var är vänster och var är höger. 😁 / Tanja