SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Vännernas hus är igång igen efter jullovet

Dela kärleken vidare

Barnen berättade om sina intryck av lovet och första dagen i skolan.
/ Nadija Mihaijlivna, pedagog


Dela kärleken vidare