SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Nationella prov – jag tror på det bästa

Dela kärleken vidare

” jag avslutar nu den nionde klassen och ska göra det nationella provet. Det är mycket pirrigt, och jag är orolig men jag har försökt att förbereda mig väl. Jag kommer att ha proven på tre ännen: matematik, ukrainska och geografi. Jag är mest orolig för matte. Jag klarar det inte så bra. Men jag tror på det bästa.”
Anja 15år


Dela kärleken vidare