SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Livet återvänder efter karantänen

Idag kom barnen till Vännernas Hus efter karantänen. Nu är huset återigen fyllt av liv och skratt.
/ Katarina