SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Jag skriver till min fadder

Dela kärleken vidare

Det är inte bara jag som skriver, utan vi alla skriver till våra faddrar. Titta noga i din postlåda. Brevet kommer att finnas ”snart” där.

/Ljuda 7år


Dela kärleken vidare