Akuta behov

Din hjälp behövs

Mamma Natalija behöver din hjälp.Hon är en ensamstående mamma med tre barn. Det yngsta barnet är CP skadat.  Familjen bor i ett gammalt hus, med bara ett rum.

Deras vedspis behöver lagas, just nu går den inte använda. Hon behöver också hjälp till att hyra traktor för plöjning av jorden och hjälp att köpa frön och plantor.  Kostnad ca 2400 kr. För henne är det en stor summa.

Hon behöver verkligen din hjälp.

123-113 7876

eller sätt in din gåva

Plusgiro: 415398-7
Bankgiro: 483-9478

Alla gåvor är välkomna och uppskattade. Märk din gåva ”Mamma Natalija”