SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Hjälp barn i Ukraina att få skolmat

Om socialbidrag i Ukraina

– Posted in: Aktuellt från Ukraina

Det är många familjer i Ukraina som får socialbidrag, som ofta möts av följande situation. Man måste förnya sina bidragsansökningar var sjätte månad. På grund  av  arbetsbördan hinner inte socialen med att gå genom dokumenten, och det kan ta upp till två eller mer månader. Under denna den har barnen inte dokument  som visar på att de