SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Tack för frön, plantor och fjäderfän

Jag vill tacka er mycket för er hjälp till vår familj. Vi lever mycket fattigt. Just nu har jag inget ett jobb och får inget socialt bidrag. Jag är mycket glad över att du hjälpte oss att köpa fjäderfän, frön och plantor.

Vi har redan sått och planterat. Vi tror på en god skörd. Hänsen har redan värpt de första äggen
var redan de första äggen.

Ett jättestort. tack för din hjälp.
/ mamma Nina

Foto: Katerina