Söndagskolan – en glad skola

Tanjas team från Kiev var hos oss i Vännernas hus i byn Piski, för att ha söndagsskola med barnen. Det är så glatt och trevligt med dem. Alltid är det någonting nytt, det är lek, skratt, bön och sång, mat och frisk luft.

Barnen väntar otåligt på söndagsskolan. Det är en stund som ger mycket glädje.
/ Teamet

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *