Ett stort tack för reflex märken till barnen!

– Posted in: Vännernas Hus

Barnen fick en gåva från Natalija Eloranta och Olga Antsut, Finland. Nu är det säkrare för barnen att gå vägarna. Tack för din omsorg om barnen.

Här kommer glädjefulla leenden till Er!
Tanja