SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Våren är redan på tröskeln

Snön smälter bort. Snart börjar de första arbetena på odlingarna.

Vi på Barnens Ambassad börjar redan planera för vår återkommande vårinsamling.

/ Katerina, koordinator av hjälpprogram