SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Vårinsamlingen fortsätter fram till den 15.5.2018

Fortfarande behövs det hjälp. Vårinsamlingen fortsätter fem dagar till.

Redan 112 personer har fått hjälp med att köpa frön och höns. Men fortfarande finns det många barnfamiljer som behöver behöver griskultingar och grönsaks plantor.

Foto: Hannu Räsänen

Vi tror att detta är den mest bästa sättet att hjälpa. Familjer kan odla mat till sig själv. I byarna, höns, kycklingar, ankor, griskultingar, kalv- grönsaker och för vissa familjer även en ko är betydelsefullt med tanke på maten till hela året. Din hjälp ger familjer en stor välsignelse.
/ Katerina

Foto: Hannu Räsänen

Foto: Hannu Räsänen

Foto: Hannu Räsänen

Foto: Hannu Räsänen

Foto: Hannu Räsänen

Foto: Hannu Räsänen