SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Tack

Dela kärleken vidare

Tack till barnen i Pechersk Internationella skola, som samlade in kläder, skor, böcker, leksaker.

Kära barn, vi tackar för era vänliga hjärtan och för det goda som ni gör för andra barn Allt vi har tagit emot från er kommer vi att ge vidare till behövande barn.
/ Katerina


Dela kärleken vidare