Tack för hjälpen till reparation av huset

Nu får den fattiga barnfamiljen hjälp att göra huset beboeligt.


/ Viktor