Hjälp, som berör hjärtan

– Posted in: Hjälp till barnfamiljer

Masja behöver hjälp själv, och därför vet hon hur det är nör man inte har det vad som behövs för barnen.Hon ger till andra behövande barn kläder som har blivit för små för hennes barn.

/Sveta