Ett stort tack, nu är hemmet vårat

Nu har vi fått alla juridiska dokument, som bekräftar att huset tillhör oss. Nu har mina barn en trygghet. Vi är så lyckliga. Vi tackar för finansiell hjälp med alla nöädvändiga dokument.
/ Ksenja