Ett stort tack för hjälpen

– Posted in: Hjälp till barnfamiljer

Vi vill tacka er alla, kära vännersom har deltagit i vårinsamlingen. Redan i morgon lördag ska vi köpa frön tillsammans med de behövande familjerna. Plantorna, fåglarna och andra djur köps senare.
Katerina