Arbetet går vidare

Familjen Oreshenkos barnbarn hjälper till. Allt för att familjens barn skulle få återvända hem.