SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Arbetet går vidare

Familjen Oreshenkos barnbarn hjälper till. Allt för att familjens barn skulle få återvända hem.