Din hjälp behövs- att hjälpa det är lätt

Din hjälp behövs- att hjälpa det är lätt

De första fröinköpen har redan gjorts. 22 familjer fick de olika fröna för sina odlingar. Vilken stor glädje ni har gett till dem. Ett stort tack för att ni stöder familjerna på detta sätt. Nu kan de odla och kan fylla på förrådet till vintern. Några ord av tacksamhet från familjerna: Vi är oerhört tacksamma…