SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Vänner, här är ett tack till er !

Idag har vår organisation i Piski som heter Haver / Barnens Ambassad (haver är hebreiska och betyder vän.) fått mottaga ett tack från Bobrovitjsa regionens statliga administration (kommunfullmäktige). Administrationen i Bobrovitsja tackar för hjälpen från Haver: finansielt, socialt och välgörenhets arbete bland de behövande familjerna. Administrationen tackar Haver för samarbetet med socialtjänsten.

Tacket vill vi ge vidare till dig. Tack till alla som stöder arbetet i Ukraina. Ni hjälper utsatta barn och familjer i nöd.

Högaktingsfullt tackar jag er alla
Viktor Pavlovitj, platschef.