SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

I Kyiv införs en hårdare karantän

Dela kärleken vidare

Från och med den 20 mars införs en hårdare karantän i Kyiv, som är på gränsen att bli en röd zon i pandemin.

Under det senaste dygnet har 1 092 nya covid-19 fall identifierats i Kyiv. Antalet sjukhuspatienter har ökat kraftigt.

Begränsningarna på grund av den hårdare karantänen medför begränsningar som just nu är satta till den 9 april, men kan förlängas vid behov.


Dela kärleken vidare