SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Hjälpen som bäst

Dela kärleken vidare

Familjen är i nöd själva, men de delar gärna med det vad de har.

Förra året behövde familjen sädespotatis och de bad om hjälp. Det blev en bra skörd och nu vill de dela med sig av sädespotatis till andra som behöver.

/ Katerina programkoordinator


Dela kärleken vidare