SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Glad påsk

Dela kärleken vidare

Från allas våra hjärtan hälsar vi våra vänner, som idag firar påsk – Jesu uppståndelse.

… han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. Romarbrevet 4:25


Dela kärleken vidare