SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Ett stort tack till Finska Ambassaden

Ännu en gång har Finska Ambassaden kommit ihåg oss. Ett stort tack för möblerna och kläderna till behövande familjer.
/ Vikto Pavlovits