SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Livet går vidare, så också karantänen

Dela kärleken vidare

Karantänen fortsätter för 5-11 klassarna.

Distansundervisningen fortsätter.

/Tanja


Dela kärleken vidare