SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Ungdomar bloggar

Just nu är det en av de svåraste perioderna i mitt liv. Snart ska jag kämpa för att få mitt diplom. 4 år har gått väldigt fort, och jag har avslutat min sista termin och väntar nu på statliga examensprov.

Eftersom jag blir TV journalist, så betyder det att jag inte bara skriver utan också filmar. Därför är det mycket mer arbete, eftersom man måste också redigera materialet på datorn.

Jag vill så gärna få mitt diplom, och jag vill inte svika alla som har trott på mig!

/Vlad