Vill du bli en matfadder?

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Katja Voloshin

Tack

– Posted in: Hjälp till barn

Tack till barnen i Pechersk Internationella skola, som samlade in kläder, skor, böcker, leksaker. Kära barn, vi tackar för era vänliga hjärtan och för det goda som ni gör för andra barn Allt vi har tagit emot från er kommer vi att ge vidare till behövande barn. / Katerina

Skolan om 29 år

– Posted in: Barnen bloggar

Aljonas tankar om skolan om 29 år. "I alla skolor kommer det att vara bekväma möbler. I byskolor kommer det vara 12 klasser. Barnen behöver inte ha några ryggsäckar och många böcker. All studiematerial kommer att finnas på surfplattor. Och några av oss kommer att vara lärare eller skolrektor. " Aljona 11 år