SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Tack

Dela kärleken vidare

Tack ni alla, fantastiska vänner

Hjälpransporten kom fram till Peski och är nu utdelat.


Dela kärleken vidare