SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Om socialbidrag i Ukraina

Det är många familjer i Ukraina som får socialbidrag, som ofta möts av följande situation.

Man måste förnya sina bidragsansökningar var sjätte månad. På grund  av  arbetsbördan hinner inte socialen med att gå genom dokumenten, och det kan ta upp till två eller mer månader. Under denna den har barnen inte dokument  som visar på att de har rätt till gratis mat i skolan.

Självklart får  familjerna sina bidrag i efterskott. Hursomhelst, rätten till skolmaten träder åter i kraft, men bara för de kommande månaderna. Ett exempel är en  fembarns familj,  där alla barn går i skolan och vill äta i skolan.  Det är  en omöjlig situation för en ensamstående mamma.

/ Katja

Dessa familjer  behöver  hjälp att betala  skolmaten  för  4-5 månader. 60 kr. per  barn och månad  Vill  du hjälpa och ge barn skolmat