SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Kort om det viktigaste ? ?

Dela kärleken vidare

Idag har den första skolringningen hörts i Ukrainska skolor.
Ett nytt skolår har börjat.

Vi önskar barnen framgång i skolan och bra humör för hela året.

Katerina, koordinator för hjälpprogram


Dela kärleken vidare