SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Kan man föda barn överhuvudtaget?

Dela kärleken vidare

Ensamstående mammor har fått det svårare att klara familjens ekonomin. Speciellt när prishöjningarna i Ukraina är höga.

Statens lösning

Om en ensamstående mamma som har ett barn får minimilön, får hon inte längre statens barnbidrag. From. den 1 januari är minimilönen 3723 grivna (motsvarar 1213 sek.)

Det finns något att tänka på …
/Julia


Dela kärleken vidare