SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Grattis på modersmåls dagen

Mitt modersmål är min nattergal
Första gången hörde jag dig från mors läppar
Du ger mig glädje och vingar
Jag är alltid stolt över dig.