SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Vi känner en flicka som behöver din hjälp

Dela kärleken vidare

Hon heter Julia. Hon bor tillsammans med sin mamma. De är så fattiga att mamma inte kan köpa någonting för Julia till skolstarten.

De lever av pengarna de får av staten, efter pappans död. Pengarna de får räcker inte ens till maten. Det finns inte något jobb i byn, därför ingen inkomst.

Julia behöver din hjälp- Ge din gåva idag. Det är bara några dagar. Kvar innan skolan börjar.

https://barnensambassad.se/vad-du-kan-gora-for-ett-barn-i-ukraina/aktuell-insamling/


Dela kärleken vidare