SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Vi är tacksamma för hjälpen till julen

Jag vill uttrycka vår tacksamhet från hela familjen för hjälpen. Vi hade ett stort behov av matvarorna just nu. Tack för att ni gav en fest till vårt hem. Må Gud välsigna er.
/ Mamma Ksenja

Foto: Katerina Voloshin