SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

Insamling ”Varm Vinter” – 26.10-16.11.2018

Dela kärleken vidare

Även det lilla hjälper ett barn i det kalla vintern
Insamling ”Varm Vinter” – 26.10-16.11.2018

Vad kan man göra? Hur kan man hjälpa?
Köp varma kläder och skor för ett barn. Betala för en familjs ved och värme. Bidra med bara de pengar du kan.

https://barnensambassad.se/vad-du-kan-gora-for-ett-barn-i-ukraina/aktuell-insamling/


Dela kärleken vidare