SONJA BEHÖVER HJÄP

VARM VINTER

Din hjälp behövs snarast. Det har redan blivit kallt, men barnfamiljer har inte ved, och barnen har inte varma kläder och skor.

En del människor har förlorat sin försörjning, sina hem och sina släktingar. Vi tackar Gud att ingen av våra familjer har drabbats av sådan sorg.

En del var tvungna att fly och andra var kvar under ockupationen av vår by. Tack och lov kunde några av dem senare återvända till sina hem.

Barnfamiljer som bor i byarna behöver hjälp och också de familjer som Barnens Ambassad hjälper i Kyiv. Kriget har blivit kännbart för varje familj i Ukraina. Redan innan kriget hade många av dem kämpigt och nu är det ännu svårare.

Vill du vara med och ge ett barn en varmare vinter? Läs vidare

Barnens Ambassad

Plusgiro: 415398-7

Bankgiro: 483-9478

Swish: 123-113 7876

Märk din gåva ”……..”