SWISH  123-113 78 76  | Plusgiro: 415398-7  | Bankgiro: 483-9478 | 

 

Hjälp utsatta barn i Ukraina header image

AKTUELLA INSAMLINGAR

Huvudentrén till Vännernas Hus behöver repareras

Vi behöver din hjälp. Vår huvudentré’ till Vännernas Hus, behöver repareras.
Taket läcker och väggarna bågnar.  I dagsläget  går den inte att använda

Vi måste hinna göra detta innan kylan kommer

Vi beräknar att det går på ca 35000 Kr 

Vill du hjälpa oss att få det gjort innan vintern

Vår driftsbudget klarar inte detta. 

Varje bidrag stort eller litet är värdefullt!

Barnens Ambassad

Plusgiro: 415398-7

Bankgiro: 483-9478

Swisha till: 123-113 7876

Märk din gåva ”Reparation av huvudentrén”