Barn i Ukraina behöver din hjälp – för att säkra mat för en längre tid. 

Just nu är kriget den främsta orsaken till att ett barn behöver akut hjälp… föräldralöshet, förstörda liv, brist på pengar, hunger.

Just nu behövs din hjälp till frön, plantor, fjäderfä som kan säkra mat åt barnet under en längre tid.Om du kan hjälpa ett barn, skicka din hjälp så snart som möjligt, senast den 17 april.Frågan är vad som händer om barnet inte får hjälp? Ingen hjälp, ingen mat. Resultatet blir hunger.

En fruktansvärd tanke – ett barn och hunger. Det är hemskt för oss att tänka på ett barn mitt i ett krig som går hungrig. Vi kan inte stoppa kriget, men vi kan ge mat till barn.  Ett barn i Ukraina behöver din hjälp mer än någonsin – ett barn får inte gå hungrigt.

Din hjälp stöder allt arbete som Barnens Ambassad utför. Vårt uppdrag är för Ukrainas barn i krig och på flykt.

Jag hoppas att också du vill vara med och hjälpa ett barn i Ukraina.

BARNENS AMBASSAD

Plusgiro: 415398-7

Bankgiro: 0483-9478

Swish: 123-113 7876

P.S. Din hjälp behövs nu – insamlingen avslutas den 17 april. Vi kan inte hjälpa alla, men var och en av oss kan hjälpa ett barn i Ukraina. Mirjam Adolphi, Internationell koordinator